Ostalo

    Uvjeti najma

    UVJETI NAJMA

    U ovim općim uvjetima o najmu vozila iznajmljivatelj vozila Avia Rent a car (u daljnjem tekstu „Najmodavac“) iznajmljuje Vama (u daljnjem tekstu „Najmoprimac“) točno označeno vozilo u najam u zasebnom Ugovoru o najmu i Vi ste suglasni sa svim uvjetima najma kao osnovnim pretpostavkama Ugovora o najmu. Svojim potpisom na ugovor o najmu i preuzimanjem vozila potvrđujete svoju suglasnost te preuzimate obveze prema svim stavkama Ugovora o najmu.

    1. UVJETI KORIŠTENJA VOZILA

    Unajmljeno vozilo mogu voziti osobe starije od 21 godine, koje posjeduju važeću vozačku dozvolu najmanje 2 (dvije) godine. Skuter mogu unajmiti osobe sa najmanje 19 godina života a koje su u posjedu valjane vozačke dozvole za isti.

    Unajmljeno vozilo ne smije biti upotrebljavano, prometovati ili biti voženo:

    1. od osobe koja nije navedena na ugovoru o najmu
    2. za plaćeni prijevoz robe i putnika ili podnajam
    3. za testne vožnje, natjecanje ,brzinske probe ili trke
    4. po ugovoru zaključenom na osnovu lažnih podataka (starosti, adrese i slično)
    5. za guranje ili vuču bilo kojeg drugog vozila ili predmeta
    6. pod utjecajem alkohola, narkotika, sredstava za smirenje ili drugih lijekova
    7. kada vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno putnicima ili teretom
    8. protivno prometnim ili bilo kojim drugim zakonskim propisima
    9. brzinom većom od dozvoljene

    Svako od gore navedenih ograničenja vrijedi za svaku upotrebu unajmljenog vozila. Avia rent a car odbija svaku odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje koje bi bilo uzrokovano nepoštivanjem gore navedenih odredbi.

    1.a) Dodatni vozač treba biti naveden u ugovoru o najmu. Nadoplata za dodatnog vozača naplaćuje se maksimalno do 10 dana

    Korištenje unajmljenog vozila izvan granica Republike Hrvatske moguće je samo uz pisano odobrenje Avia rent a car, istaknuto u ugovoru o najmu. Najmoprimac snosi sve troškove koji proizađu iz nepoštivanja ovog članka. Nije dozovoljeno korištenje/odlazak unajmljenog vozila u sljedeće zemlje: Albanija, Armenija, Bjelorusija, Bugarska, Estonja, Finska, Grčka, Irska, Makedonija, Norveška, Portugal, Rumunjska, Rusija, Švedska, Turska, Velika Britanija, Ukrajina. Naknada za prelazak granice Republike Hrvatske napaćuje se u iznosu ovisno da li se radi o EU ili non EU zemljama.
    - Kreditna kartica je obvezna kod odabira prelaska granice.

    1.b)Vi primate na znanje da će se podatci iz ugovora obraditi i arhivirati.Vi također izričito prihvaćate da se isti mogu prenijeti drugima a posebno u svrhu provjere i zaštite našeg vlasništva i dužničkih odnosa.

    1. PREUZIMANJE I POVRAT VOZILA, REZERVACIJA/OTKAZIVANJE

    Rezervacija se vrši isključivo odabirom grupe a ne vrstom vozila. Avia rent a car predaje Najmoprimcu vozilo u opće dobrom stanju i sa svom pripadajućom dokumentacijom i opremom. Najmoprimac treba biti vlasnik Kreditne/debitne kartice. Bilo kakve primjedbe na stanje vozila Najmoprimac je dužan uputiti prije pokretanja vozila odnosno pri pregledu vozila koji se obavlja zajedno sa našim djelatnikom.

    Vozilo je cijelo vrijeme neotuđivo vlasništvo Avia rent a cara. Najmoprimac se obvezuje vratiti vozilo Najmodavcu sa svim dokumentima, gumama, alatom, rezervnim djelovima i opremom u istom stanju kao kod preuzimanja. Najmoprimac se obvezuje vratiti vozilo Najmodavcu na točno dogovorenom mjestu i u točno dogovoreno vrijeme.

    Svi najmovi imaju ograničenje na 400 km dnevno do 7 dana, preko 7 dana dozvoljena kilometraža je 3000km te svaki dodatni kilometar se naplaćuje 0,80kn + PDV.

    Kašnjenje do 1 sat se neće dodatno naplatiti. Kašnjenja preko 1 sat će se naplatiti u visini dodatnog dana najma.

    U slučaju preuzimanja ili povrata izvan uredovnog vremena (do 22:59 h) Avia rent a car naplaćuje uslugu za rad izvan radnog vremena, jednokratno, u iznosu od 250 kuna/PDV uključen, u vremenu od 23:00 do 07:59 se naplaćuje 500 kuna/PDV uključen. Zadržavamo pravo predautorizacije uoči dolaska najmoprimca u punom iznosu rezervacije. 

    Nepojavljivanje, bez prethodne najave kašnjenja, nakon 1 sat od vremena rezervacije automatski poništava istu.

    Rezervacija sa plaćenim depozitom potvrđuje i osigurava rezervaciju te je nepovratna u slučaju otkazivanja iste.

    Rezervacije plaćene unaprijed u cijelosti nemaju mogućnost povrata novca u slučaju otkazivanja. U slučaju otkazivanja u propisanom vremenskom roku od 48 sati prije rezerviranog vremena korištenja rezervacije izdati će se Voucher u plaćenom iznosu otkazane rezervacije a koji se može koristiti u drugom terminu.

    Vi,najmoprimac,ste odgovorni za vozilo do trenutka dok ga djelatnici Avia rent a car-a ne preuzmu/zaprime.

    1. PLAĆANJE

    Najmoprimac će odmah po sklapanju ugovora o najmu podmiriti iznos istog, ukoliko nije određeno i navedeno drugačije.Najmoprimac se obvezuje podmiriti dodatne i druge troškove koji su dogovoreni kao i one koje prouzroči (parkirne kazne i slično).

    Iznos se mora podmiriti u kunama i u skladu sa cjenikom u vrijeme sklapanja ugovora o najmu. Ako račun ne bude podmiren na vrijeme zaračunavamo zakonsku kamatu sukladno zakonskim propisima. Kreditne kartice, isključivo na ime unajmljivača, koje prihvaćamo su: Visa, Mastercard, Diners Club..

    Cijena uključuje: najam vozila, osiguranje sa odbitnom franšizom (CDW).

    Depozit:

    Ovisno o vrsti prihvaćenog osiguranja po odabranoj grupi vozila osiguravajući depozit je iznos koji se rezervira/blokira na kreditnoj kartici do povrata vozila iz najma.

    Otpust / raspoloživost rezerviranih sredstava, ovisno o obradi podataka pojedinih banaka može trajati i do 30 radnih dana.

              4) PRODUŽENJE NAJMA

    Kada najmoprimac želi produžiti najam, o tome mora obavjestiti najmodavaca minimalno jedan (24sata) dan unaprijed. U slučaju neispunjenja ovog uvjeta smatrat će se da je vozilo protupravno prisvojeno te će isto biti prijavljeno policiji.

              5) GORIVO

    Gorivo nije uključeno u cijenu najma. Vozilo se dostavlja i vraća sa istom količinom spremnika goriva. U protivnom se zaračunava naknada za punjenje goriva (150,00kn/PDV uključen) te nedostajeće gorivo po važećem cijeniku. U slučaju da najmoprimac ulije krivo gorivo plaća sve troškove vezane za isto po cijeniku ovlaštenog auto servisa kao i dodatne troškove proistekle iz istog (šlepanje,dostava vozila i sl)

              6) ODRŽAVANJE I KVAR VOZILA

    Avia rent a car pruža uslugu asistencije u slučaju kvara 24/7.

    U slučaju kad je kvar uzrokovan nemarom najmoprimca (ispražnjen akumulator, oštećen/izgubljen ključ..) najmoprimac snosi trošak u punom iznosu asistencije i popravka vozila.

    Najmoprimac se obvezuje brinuti o unajmljenom vozilu pažnjom dobrog gospodara. Obvezuje se da će redovito kontrolirati razinu ulja u motoru, vode u hladnjaku te pritisak u gumama.

    Popravci i zamjena djelova mogu se izvršiti samo u ovlaštenim servisima i uz prethodnu suglasnost najmodavca. Povrat troškova moguć je samo uz predočenje računa servisa koji je izvršio popravak i donošenje zamjenjenih djelova. Ukoliko je popravak izvršen bez odobrenja najmodavca i nisu donešeni zamjenjeni dijelovi troškovi se ne priznaju. Ako se kod povrata vozila ustanovi da je bilo koji dio vozila ili opreme bio promjenjen odnosno izgubljen, stranci će se naplatiti šteta u visini trostruke tržišne cijene promjenjenog ili izgubljenog dijela koja vrijedi na dan vraćanja vozila po ponudi ovlaštenog servisa.

              7) OSIGURANJE VOZILA

    Tijekom najma sva vozila u vlasništvu Avia rent a car osigurana su prema zakonskim propisima i pravilima osiguranja osiguravatelja, prema trećim osobama, te će se sva prava i obveze glede eventualne štete rješavati na temelju tih pravila, odnosno zaključene police za predmetno vozilo te ugovorenih dodataka.

    U slučaju štetnog događaja,bez obzira na krivnju, najmoprimac je dužan platiti učešće u šteti do visine odbitne franšize. Visina odbitne franšize ovisi o tipu vozila. Najmoprimac može izbjeći plaćanje udjela u šteti uplatom dnevnog dodatka za učešće u šteti (SCDW+). Visina dnevnog dodatka za otkup franšize ovisna je o grupi i tipu vozila. Osiguranje ni u kojem slučaju ne pokriva oštećenja guma, naplataka, stakala vozila, šteta na donjem postroju vozila, mjenjaču, kvačilu (spaljeno kvačilo) unutrašnjosti vozila, štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulivanjem krive vrste goriva.

    Osiguranje u potpunosti isključuje svaku štetu koju je najmoprimac prouzrokovao pod utjecajem alkohola, narkotika ili vlastitim nemarnim ponašanjem i djelovanjem. Osiguranje isključuje svaku štetu koja nije prijavljena policiji bez obzira na prihvaćena osiguranja kao i štetu koju je prouzročio neovlašteni vozač koji nije naveden na ugovoru o najmu vozila.

    U slučaju da nisu prekšene odredbe i uvjeti ugovora o najmu Avia rent a car je dužan dostaviti zamjensko vozilo u roku od 3 dana. Pušenje nije dozvoljeno u vozilima Avia rent a car. Kazna za pušenje u vozilu iznosi 500,00kn uključujući PDV. Kod povrata ekstremno prljavog vozila zaračunava se naknada za čišćenje u iznosu 250,00kn uključujući PDV za čišćenje eksterijera, 625,00kn uključujući PDV za čišćenje interijera. U slučaju štete na vozilu, bez obzira na prihvaćenu vrstu osiguranja, zaračunava se naknada za obradu štete u visini od 570,00kn uključujući PDV.

              8) POŽAR ILI KRAĐA VOZILA

    Najmoprimac odgovara za gubitak ili štetu na unajmljenom vozilu, ako je do požara ili krađe došlo zbog krivnje ili nemarnosti najmoprimca ili ako je najmoprimac na bilo koji način kršio odredbe ovog ugovora te će u tom slučaju snositi puni iznos nastale štete.

              9) DOKUMENTI I KLJUČEVI

    Sva vozila su opremljena svim dokumentima potrebnim za redovno prometovanje. Gubitak ili oštećenje dokumenata i ključeva se naplaćuje po važećem cjeniku.

              10) PROMETNA NEZGODA

    O svakoj prometnoj nezgodi mora se odmah obavjestiti najbliža Policijska postaja i poslovnica Avia rent a car.

    Potrebno je ispuniti poseban obrazac izvješće o nezgodi i istoga dostaviti poslovnici koja je izdala vozilo. Najmoprimac se obvezuje da će u slučaju nezgode surađivati sa Avia rent a car u istrazi i postupku oko te nezgode te da će voditi računa da zaštiti interese najmodavca i osiguravatelja. Ukoliko ne postupi po ovdje navedenim uvjetima najmoprimac sve troškove nezgode snosi sam.

              11) GUBITAK VLASNIŠTVA

    Avia rent a car ne odgovara za osobno vlasništvo najmoprimca ili osobno vlasništvo druge osobe, koju je ostavio u ili na unajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama Avia rent a car. Najmoprimac se potpisom ugovora izričito odriče svakog zahtjeva koji bi proizašao zbog spomenutih gubitaka i sa njima povezanim štetama.

              12) KONTROLA VOZILA

    Svi zaposlenici Avia rent a car, imaju pravo u bilo koje vrijeme kontrolirati vozilo. U slučaju da se ispostavi da najmoprimac ne poštiva odredbe ugovora o najmu Avia rent a car ima pravo oduzeti vozilo i raskinuti postojeći ugovor bez povrata sredstava. Najmoprimac snosi sve troškove koji bi proizašli iz toga.

              13) PROMETNI PREKRŠAJI I PARKIRNE KAZNE

    Najmoprimac odgovara za prometne prekršaje i parkirne kazne i poslije završenog najma. Obračun za prometne prekršaje i parkirne kazne vrijedi i poslije konačnog obračuna ukoliko se za njih sazna naknadno.

    Naplaćuje se naknada za prefakturiranje u iznosu 200,00 kn + PDV 25%.

              14) SUDSKA NADLEŽNOST

    U slučaju spora dogovorena je nadležnost suda u Zadru. Svojim potpisom prihvaćam,bez protesta,navedene uvjete ovog ugovora o najmu kao i sve obveze koje bi proizašle iz istog.

     

    Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »