Ostalo

    Uvjeti najma

    UVJETI NAJMA

    UVJETI NAJMA

    U ovim općim uvjetima o najmu vozila iznajmljivač vozila Avia Rent a car (u daljnjem tekstu „Najmodavac“) iznajmljuje Vama (u daljnjem tekstu „Najmoprimac“) točno označeno vozilo u najam u zasebnom Ugovoru o najmu i Vi ste suglasni sa svim uvjetima najma kao osnovnim pretpostavkama Ugovora o najmu. Svojim potpisom na ugovor o najmu i preuzimanjem vozila potvrđujete svoju suglasnost te preuzimate obveze prema svim stavkama Ugovora o najmu.

    UVJETI KORIŠTENJA VOZILA

    Unajmljeno vozilo ne smije biti upotrebljavano, prometovati ili biti voženo:

    1. od osobe koja nije navedena na ugovoru o najmu
    2. za plaćeni prijevoz robe i putnika ili podnajam
    3. za testne vožnje, natjecanje ,brzinske probe ili trke
    4. po ugovoru zaključenom na osnovu lažnih podataka (starosti, adrese i slično)
    5. za guranje ili vuču bilo kojeg drugog vozila ili predmeta
    6. pod utjecajem alkohola, narkotika, sredstava za smirenje ili drugih lijekova
    7. kada vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno putnicima ili teretom
    8. protivno prometnim ili bilo kojim drugim zakonskim propisima
    9. brzinom većom od dozvoljene

    Svako od gore navedenih ograničenja vrijedi za svaku upotrebu unajmljenog vozila. Avia rent a car odbija svaku odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje koje bi bilo uzrokovano nepoštivanjem gore navedenih odredbi.

    1.a) Dodatni vozač mora biti naveden u ugovoru o najmu.

    • Naknada za mladog vozača 18-22 godina života zaračunava se u iznosu od 62,50 € PDV uključen, za cjelokupno trajanje najma
    • Naknada za senior vozača 71 + godina života zaračunava se u iznosu od 62,50 € PDV uključen, za cjelokupno trajanje najma.

    Korištenje unajmljenog vozila izvan granica Republike Hrvatske moguće je uz prihvaćanje uvjeta prelaska granice istaknute / označene u ugovoru o najmu. Najmoprimac snosi sve troškove koji proizađu iz nepoštivanja ovog članka. Nije dozvoljeno korištenje/odlazak unajmljenog vozila u sljedeće zemlje: Albanija, Armenija, Bjelorusija, Bugarska, Estonija, Finska, Grčka, Irska, Kosovo, Makedonija, Norveška, Portugal, Rumunjska, Rusija, Švedska, Turska, Velika Britanija, Ukrajina. Naknada za prelazak granice Republike Hrvatske naplaćuje se u iznosu ovisno da li se radi o EU 80€ ili NON EU 125€ zemljama.
    - Kreditna kartica je obvezna kod odabira prelaska granice.

    Ukoliko se vozilo koristi na trajektu naplaćuje se naknada za trajekt u iznosu od 50€.

    U vremenu trajanja zimskih uvjeta zaračunava se naknada za zimske gume u iznosu od 35€.

    1.b) Vi primate na znanje da će se podatci iz ugovora obraditi i arhivirati. Vi također izričito prihvaćate da se isti mogu prenijeti drugima a posebno u svrhu provjere i zaštite vlasništva i dužničkih odnosa.

    PREUZIMANJE I POVRAT VOZILA, REZERVACIJA/OTKAZIVANJE

    Rezervacija se vrši isključivo odabirom grupe a ne modelom vozila. Avia rent a car predaje Najmoprimcu vozilo u opće dobrom stanju sa svom pripadajućom dokumentacijom i opremom. Najmoprimac treba biti vlasnik Kreditne/debitne kartice. Bilo kakve primjedbe na stanje vozila Najmoprimac je dužan uputiti prije pokretanja vozila odnosno pri pregledu vozila koji se obavlja zajedno sa djelatnikom Avia rent a car.

    Vozilo je cijelo vrijeme neotuđivo vlasništvo Avia rent a cara. Najmoprimac se obvezuje vratiti vozilo Najmodavcu sa svim dokumentima, gumama, alatom, rezervnim dijelovima i opremom u istom stanju kao kod preuzimanja. Najmoprimac se obvezuje vratiti vozilo Najmodavcu na točno ugovorenom mjestu i u točno ugovoreno vrijeme.

    Svi najmovi imaju ograničenje na 400 km dnevno do 7 dana, preko 7 dana dozvoljena kilometraža je 3000km te svaki dodatni kilometar se naplaćuje 0,15 € PDV uključen.

    Kašnjenje do 59 minuta se neće dodatno naplatiti. Kašnjenja preko 59 minuta će se naplatiti u visini dodatnog dana najma.

    U slučaju preuzimanja ili povrata izvan uredovnog vremena od Avia rent a car naplaćuje uslugu za rad izvan radnog vremena, jednokratno -  od 21:00 do 22:59 h  u iznosu od 50,00 € PDV uključen , u vremenu od 23:00 do 06:59 se naplaćuje 80,00 € PDV uključen, od 7:00 do 7:59  50,00 € PDV uključen . Zadržavamo pravo predautorizacije uoči dolaska najmoprimca u punom iznosu rezervacije. 

    Nepojavljivanje, bez prethodne najave kašnjenja, nakon 59 minuta od vremena rezervacije automatski poništava istu.

    Tolerancija kašnjenja preuzimanja i povrata je 59 minuta.

    Rezervacija sa plaćenim depozitom potvrđuje i osigurava rezervaciju koji je nepovratan u slučaju otkazivanja iste. U slučaju otkazivanja plaćene rezervacije izdaje se voucher u visinu plaćenog iznosa koji se može  koristiti u drugom terminu.

    Rezervacije plaćene djelomično ili u cijelosti nemaju mogućnost povrata novca u slučaju otkazivanja. U slučaju otkazivanja u propisanom vremenskom roku od 24 sata prije rezerviranog vremena rezervacije izdati će se Voucher u plaćenom iznosu otkazane rezervacije a koji se može koristiti u drugom terminu.

    Voucher otkazane rezervacije izdati će se samo i isključivo u slučaju opravdanog otkaza ( otkazani let, bolest ili smrtni slučaj ) uz dostavljeni dokaz o istome.

    Vi, najmoprimac,ste odgovorni za vozilo do trenutka dok ga djelatnici Avia rent a car-a ne preuzmu / zaprime.

    PLAĆANJE

    Cijena uključuje: najam vozila, osiguranje sa odbitnom franšizom (CDW). Depozit: Ovisno o vrsti prihvaćenog osiguranja po odabranoj grupi vozila osiguravajući depozit je iznos koji se rezervira / blokira na kreditnoj kartici do povrata vozila iz najma. Otpust / raspoloživost rezerviranih sredstava, ovisno o obradi podataka pojedinih banaka može trajati do 30 radnih dana .Popusti i promocije ne mogu se kombinirati. Prilikom preuzimanja vozila dužni ste podmiriti trošak najma vozila i depozit osiguranja. Prihvaćamo slijedeće metode plaćanja: Visa Electron, Diners, Visa debit card, MasterCard credit card, VISA credit card, MasterCard debit card. Depozit osiguranja je moguće osigurati isključivo kreditnom karticom koja glasi na ime glavnog vozača. Prihvaćene kreditne kartice za depozit osiguranja su : Diners, MasterCard credit card, VISA credit card. Virtualne kartice nisu prihvaćene za depozit osiguranja kao niti kartice na nečije drugo ime, uključujući članove obitelji.

    Otpuštanje depozita traje do 30 radnih dana.

    PRODUŽENJE NAJMA

    Kada najmoprimac želi produžiti najam, o tome mora obavjestiti najmodavaca minimalno jedan (24sata) dan unaprijed. U slučaju neispunjenja ovog uvjeta smatrat će se da je vozilo protupravno prisvojeno te će isto biti prijavljeno policiji.

    GORIVO

    Gorivo nije uključeno u cijenu najma. Vozilo se dostavlja i vraća sa istom količinom spremnika goriva. U protivnom se zaračunava naknada za punjenje goriva (35,00 € PDV uključen) te nedostajeće gorivo po važećem cijeniku. U slučaju da najmoprimac ulije krivo gorivo plaća sve troškove vezane za isto po cjeniku ovlaštenog auto servisa kao i dodatne troškove proistekle iz istog (šlepanje, dostava vozila i sl)

    ODRŽAVANJE I KVAR VOZILA

    Avia rent a car pruža uslugu asistencije u slučaju kvara 24/7 ukoliko je ova opcija uključena u ugovoru o najmu.

    Ukoliko je asistencija zatražena a nije uključena u ugovoru o najmu ista se naplaćuje.

    U slučaju kad je kvar uzrokovan nemarom najmoprimca (ispražnjen akumulator, spaljeno kvačilo oštećen/izgubljen ključ, oštećeni / izgubljeni dokumenti vozila...) najmoprimac snosi trošak u punom iznosu asistencije i popravka vozila.

    Najmoprimac se obvezuje brinuti o unajmljenom vozilu pažnjom dobrog gospodara. Obvezuje se da će redovito kontrolirati razinu ulja u motoru, vode u hladnjaku te pritisak u gumama.

    Popravci i zamjena dijelova mogu se izvršiti samo u ovlaštenim servisima i uz prethodnu suglasnost najmodavca. Povrat troškova moguć je samo uz predočenje računa servisa koji je izvršio popravak i predočenje zamijenjenih dijelova. Ukoliko je popravak izvršen bez odobrenja najmodavca i nisu predočeni zamijenjeni dijelovi troškovi neće biti uvaženi / priznati. Ukoliko se kod povrata vozila ustanovi da je bilo koji dio vozila ili opreme bio promijenjen odnosno izgubljen, stranci će se naplatiti šteta u visini trostruke tržišne cijene promijenjenog ili izgubljenog dijela koja vrijedi na dan vraćanja vozila po ponudi ovlaštenog servisa.

    OSIGURANJE VOZILA

    Tijekom najma sva vozila u vlasništvu Avia rent a car osigurana su prema zakonskim propisima i pravilima osiguranja osiguravatelja, prema trećim osobama, te će se sva prava i obveze glede eventualne štete rješavati na temelju tih pravila, odnosno zaključene police za predmetno vozilo te ugovorenih dodataka.

    U slučaju štetnog događaja, bez obzira na krivnju, najmoprimac je dužan platiti učešće u šteti do visine odbitne franšize. Visina odbitne franšize ovisi o tipu vozila. Najmoprimac može izbjeći plaćanje udjela u šteti uplatom dnevnog dodatka za učešće u šteti. Visina dnevnog dodatka za otkup franšize ovisna je o grupi i tipu vozila. Osiguranje  ne pokriva u niti jednoj opciji prihvaćenog osiguranja oštećenja na podvozju vozila , oštećenje mjenjača vozila , oštećenja kvačila (spaljeno kvačilo), oštećenja unutrašnjosti vozila, štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, tankiranjem krive vrste goriva.

    Kompletirani ugovor o najmu sa ugovorenom opcijom osiguranja, prihvaćeno, pregledano vozilo uz prihvaćeno check out izvješće te vozilo korišteno, voženo, ugovorena opcija osiguranja ne može se mijenjati naknadno.

    Preporučeno je fotografirati vozilo u trenutku preuzimanja.

    Policijsko izvješće je obvezno u slučaju štete na vozilu bez obzira na prihvaćenu vrstu osiguranja.

    Osiguranje u potpunosti isključuje svaku štetu koju je najmoprimac prouzrokovao pod utjecajem alkohola, narkotika ili vlastitim nemarnim ponašanjem i djelovanjem. Osiguranje isključuje svaku štetu koja nije prijavljena policiji bez obzira na prihvaćena osiguranja kao i štetu koju je prouzročio neovlašteni vozač koji nije naveden na ugovoru o najmu vozila.

    U slučaju da nisu prekršene odredbe i uvjeti ugovora o najmu Avia rent a car je dužan dostaviti zamjensko vozilo u roku od 3 dana. Pušenje nije dozvoljeno u vozilima Avia rent a car. Kazna za pušenje u vozilu iznosi 100 € uključujući PDV. Kod povrata ekstremno prljavog vozila zaračunava se naknada za čišćenje u iznosu 35,00 € uključujući PDV za čišćenje eksterijera, 85,00 € uključujući PDV za čišćenje interijera. U slučaju štete na vozilu, bez obzira na prihvaćenu vrstu osiguranja, zaračunava se naknada za obradu štete u visini od 76,00 € uključujući PDV.

    POŽAR ILI KRAĐA VOZILA

    Najmoprimac odgovara za gubitak ili štetu na unajmljenom vozilu, ako je do požara ili krađe došlo zbog krivnje ili nemara najmoprimca ili ako je najmoprimac na bilo koji način kršio odredbe ovog ugovora te će u tom slučaju snositi puni iznos nastale štete.

    DOKUMENTI I KLJUČEVI

    Sva vozila su opremljena svim dokumentima potrebnim za redovno prometovanje. Gubitak ili oštećenje dokumenata i ključeva se naplaćuje po važećem cjeniku.

    PROMETNA NEZGODA

    O svakoj prometnoj nezgodi mora se odmah obavijestiti najbliža Policijska postaja i poslovnica Avia rent a car.

    Potrebno je ispuniti poseban obrazac izvješće o nezgodi i istoga dostaviti poslovnici koja je izdala vozilo. Najmoprimac se obvezuje da će u slučaju nezgode surađivati sa Avia rent a car u istrazi i postupku oko te nezgode te da će voditi računa da zaštiti interese najmodavca i osiguravatelja. Ukoliko ne postupi po ovdje navedenim uvjetima najmoprimac sve troškove nezgode snosi u cijelosti.

    GUBITAK VLASNIŠTVA

    Avia rent a car ne odgovara za osobno vlasništvo najmoprimca ili osobno vlasništvo druge osobe, koju je ostavio u ili na unajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama Avia rent a car. Najmoprimac se potpisom ugovora izričito odriče svakog zahtjeva koji bi proizašao zbog spomenutih gubitaka i sa njima povezanim štetama.

    KONTROLA VOZILA

    Svi zaposlenici Avia rent a car, imaju pravo u bilo koje vrijeme kontrolirati vozilo. U slučaju da se ispostavi da najmoprimac ne poštiva odredbe ugovora o najmu Avia rent a car ima pravo oduzeti vozilo i raskinuti postojeći ugovor bez povrata sredstava. Najmoprimac snosi sve troškove koji bi proizašli iz toga.

    PROMETNI PREKRŠAJI I PARKIRNE KAZNE

    Najmoprimac odgovara za prometne prekršaje i parkirne kazne i poslije završenog najma. Obračun za prometne prekršaje i parkirne kazne vrijedi i poslije konačnog obračuna ukoliko se za njih sazna naknadno.

    Naplaćuje se naknada za prefakturiranje u iznosu 15,00 € PDV uključen.

    SUDSKA NADLEŽNOST

    U slučaju spora dogovorena je nadležnost suda u Zadru. Svojim potpisom prihvaćam, bez protesta, navedene uvjete ovog ugovora o najmu kao i sve obveze koje bi proizašle iz istog.

     

    Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »